http://www.edytak.ulotka.org/

SIELPIA OKOLICE

Ośrodek Wypoczynkowy Regent
Ul. Dorzeczna 10 Sielpia Wielka
Tel. 0 502 614 642



 

Prezentujemy atrakcyjne miejsca które warto zwiedzić w okolicy letniska Sielpia. Każde z nich jest godne uwagi i dostarczy niesamowitych wrażeń. Oto nasza propozycja: Sielpia okolice.

Sielpia okolice

PIEKŁO I NIEBO

Sielpia okolice - Piekło

W samym sercu przepięknych, starych lasów sosnowych, około 4,5 km na północ od letniska Sielpia (szlak niebieski - pieszy i czerwony szlak rowerowy) ukryta jest maleńka wieś Piekło (dawna nazwa do 1830 roku to Iwasiów). Trudno uwierzyć, że na początku XIX wieku funkcjonowały tu karczmy i zajazdy. Podczas II wojny światowej 6 kwietnia 1940 r. żołnierze SS, w trakcie obławy na mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” wymordowali tu wszystkich mężczyzn. Ten sam los spotkał mieszkańców wsi Niebo (dawna nazwa Babia Góra) oddalonej zaledwie o 2 kilometry.


Sielpia okolice   Niebo

Sielpia okolice  Niebo

Sielpia okolice


Obecnie liczba mieszkańców wsi Niebo nie przekracza setki a wioskę Piekło zamieszkuje zaledwie kilku stałych mieszkańców.

POMNIK PRZYRODY SKAŁKI "PIEKŁO-GATNIKI"

Nieopodal wsi Piekło rozciąga się 100 metrowe pasmo skał z piaskowca jurajskiego, malowniczo wyrzeźbionych przez deszcz i wiatr. Skały wznoszą się ponad ziemię na wysokość do 5 metrów i zajmują powierzchnię ok. 2,5 hektara. Od południowej strony głównego grzbietu leżą dwa największe bloki skalne. Tego typu obiekty nazywane są w terminologi geologicznej - wychodnią.

Sielpia okolice - skałki

 

Sielpia okolice skałki

 

Sielpia okolice skałki

 

 

U podnóża skał, od strony północnej znajduje się polana, na której jest wyznaczone miejsce pod ognisko. W okresie letnim jest to chętnie wybierane miejsce na rodzinnego grilla.

MODLISZEWICE

Ok. 8 km. od miejscowości Sielpia. Dawna posiadłość Odrowążów, potem Modliszewińskich. Około 1630 r. na sztucznej wyspie otoczonej fosą Andrzej Dunin Modliszewski herbu Łabędź wybudował renesansowy dwór obronny na miejscu XIV wiecznej budowli (prawdopodobnie drewnianego dworu) Odrowążów. Budowla na planie prostokąta, w narożach budynku wybudowano dwie zadaszone basteje. Renesansowa kamieniarka. Można jeszcze dostrzec ciekawe detale architektoniczne świadczące o dużych walorach artystycznych obiektu. Na początku XVII w. jego właścicielem został Jan Lipski, późniejszy prymas Polski. Wtedy to dobudowano piętrowy budynek bramny ozdobiony kamiennym kartuszem z herbem Lipskich - Łada i mur obwodowy, którego do dziś pozostały zaledwie fragmenty. We władanie rodu Małachowskich wszedł w I poł. XVIII w., którzy dobudowali przyległy budynek gospodarczy zwany kuźnią. W końcu XIX w. zamek został sprzedany Tarnowskim.

 

Sielpia okolice   Modliszewice zamek

 

Sielpia okolice

W czasie okupacji po opuszczeniu dworu przez hrabinę Tarnowską był siedzibą zarządcy powiatu koneckiego Niemca majora Eduardra Fittinga, który zmuszał Polaków do morderczej pracy, gnębił ich i grabił. "Wsławił się" torturowaniem i licznymi morderstwami ludności cywilnej. Nie pomogła wieża strzelnicza, którą kazał zbudować przy dworze w Modliszewicach dla własnej ochrony i w obawie o życie (uważny obserwator zobaczy z czego została zbudowana - w większości z nagrobnych macew) - i tak został zastrzelony podczas konnej przejażdżki.


Sielpia okolice   wieża strzelnicza

 

Sielpia okolice

Wyrok wydany przez Komendę Okręgu AK wykonał 24.05.1944 r. "Wrzos" z dwoma innymi partyzantami. W latach 1983-1985 odbudowano budynek bramny oraz kuźnię. Kilka lat później rozpoczęto remont dworu, ale ze względu na brak środków finansowych prace przerwano. Obecnie zamek w Modliszewicach jest własnością Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

KAZANÓW

Wieś oddalona od Sielpi około 9 kilometrów (krótsza droga przez Dziebałtów). Jest to dawna własność Odrowążów a następnie Kazanowskich herbu Grzymała. Ciekawostka - jeszcze dziś możemy dostrzec w zachodniej części Kazanowa wzgórze, gdzie na kamiennym rumowisku widoczny jest zarys fosy wodnej. Jest to miejsce gdzie był zamek Kazanowskich.

Sielpia okolice - Kazanów

W Kazanowie znajduje się zabytkowy, kamienny kościół powstały w XVII wieku. Kościół posiada 3 wieże i został wybudowany na miejscu dawnego kościółka drewnianego z 1529 roku. Pierwotnie kościół posiadał jedną nawę (zazwyczaj miejsce między kolumnami dla wiernych) a po rozbudowie powstały dwie kolejne. Rokokowy ołtarz główny z końca XVIII wieku jest drewniany, bardzo atrakcyjny i bogato wyrzeźbiony. Ambona wykonana w tym samym stylu. Wewnątrz zabudowań klasztornych znajdował się wirydarz (wewnętrzny ogród). Władze carskie na mocy odpowiednich dekretów w roku 1864 (po powstaniu styczniowym) zamknęły klasztor o.o. Bernardynów a zakonnicy zostali wywiezieni do Grodna. Budynek wówczas służył dla wojska carskiego do celów kwaterunkowych i magazynowych, będąc niejednokrotnie profanowany. W roku 1900 klasztor przejęli księża a w roku 1924 rozpoczęły się prace remontowe.

 

Sielpia okolice

 

Sielpia okolice

Przy drodze krajowej nr 42 znajduje się pomnik z 1969 roku upamiętniający bitwę w dniach 6-7 IX 1939 roku między oddziałami niemieckimi a III batalionem 163 Pułku Piechoty Rezerwowej wchodzącej w skład 36 Rezerwowej Dywizji Piechoty - (Armia "Prusy").

Sielpia okolice

W trakcie krwawych dwudniowych walk uległa zniszczeniu większa część wsi Kazanów (kościół i klasztor na szczęście nie odniosły poważniejszych zniszczeń). Ucierpiał tylko fragment dachu i niewielki fragment południowego skrzydła  klasztoru. Klasztorne podziemia po tych tragicznych wydarzeniach były wykorzystywane do celów mieszkalnych przez okoliczną ludność, która straciła "dach nad głową".

Po wojnie w latach 60 XX podczas przeprowadzanych prac remontowych zamurowano wejścia do podziemi świątyni. Obecnie w tym miejscu mieści się parafia p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Wracając do walk obronnych to 165 Pułk Piechoty dotarł do miasta Końskie 4 IX 1939 roku zajmując strategiczne pozycje obronne wzdłuż rzeki Czarna - na odcinkach wzdłuż Sielpińskiego zbiornika wodnego w miejscowości Sielpia -  szosa do miejscowości Piekło, kolejna kompania obsadziła dogodne stanowiska na trasie Sielpia -Wiosna a 3 kompania obsadziła się na trasie Gatniki - Wincentów - Niebo. Dowództwo w tym czasie przebywało w jednym z gospodarstw w miejscowości Sielpia. Już 6 IX rano Niemcy przekroczyli w Przedborzu Pilicę czego skutkiem było dotarcie ich oddziałów pancernych na odcinek Sielpia - Piekło. Polscy żołnierze skutecznie odparli atak niemieckich czołgów zmuszając ich do wycofania na Mniów. Około godz. 20 Niemcy ponownie (już większymi siłami) dotarli do Sielpi i Rudy Malenieckiej. Saperzy pośpiesznie wysadzili mosty na rzece Czarnej w Sielpi i Rudzie Malenieckiej pozbawiając na jakiś czas szybkiej przeprawy wojska niemieckie. Odpierano jeszcze w Sielpi i rejonie kilka niemieckich ataków po czym nasz pułk otrzymał rozkaz wycofania się w kierunku na Końskie i obrony pozycji wokół tej miejscowości. Dywizja zaczęła wycofywać się a jej część zajęła stanowiska obronne w miejscowości Kazanów. Około południa 7 września po ataku artyleryjskim nastąpił atak Niemców na pozycje 36 Dywizji Piechoty. Walki o Kazanów były bardzo krwawe i zacięte. Dochodziło nawet do walk w ręcz - na bagnety. Miejscowość przechodziła z rąk do rąk. Po wygranej bitwie okazało się że batalion poniósł straty w wysokości ok. 35-40 % stanu. Mimo wygranej bitwy dalsze rozkazy zmusiły polskie oddziały do odwrotu w kierunku Skarżyska Kamiennej.

Sielpia okolice

MALENIEC

Maleniec to niewielka miejscowość oddalona od letniska Sielpia o  ok. 18 km. w powiecie koneckim nad rzeką Czarną Konecką (dopływ Pilicy). Przez Maleniec przebiega czerwony,  pieszy szlak turystyczny. Nazwa pochodzi od obfitujących dawniej w maliny lasów sosnowych. Po zakupie tych ziem przez kasztelana Jezierskiego w 1792 roku zaczął realizować zaplanowane inwestycje a do głównych należało budowa młynu, tartaku i fryszerni.



Sielpia okolice

Wybudował też na rzece Czarnej zalew do napędzania koła wodnego będącego napędem maszyn wytwarzających narzędzia gospodarcze. Zakład leżał w obrębie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Fabrykę wizytował w 1787 roku sam król August Poniatowski. Kolejny właściciel Tadeusz Bocheński  zainwestował w zakład i zmodernizował go, wybudował też walcownię oraz rozbudował zakład. W późniejszym czasie zmieniali się jego właściciele.



Sielpia okolice

Walcownię napędzało drewniane koło wodne o średnicy 5,5 m i szerokości 4,5 m. które dzięki odpowiednim przekładniom uruchamiało 30 tonowe metalowe koło zamachowe. Było one nazywane przez robotników szaleńcem, bo jego szybkie obroty nie pozwalały ujrzeć potężnych szprych i nie dało się szybko zatrzymać. Koło służyło i nadal może służyć do napędu walcarki.



Sielpia okolice

We wrześniu 1939 roku okupant przejął i uruchomił ponownie zakład na własne potrzeby. Niemcy z powodu okresowego braku wody do napędu koła zamontowali silnik Diesla. Po wojnie zakład wszedł w posiadanie państwa. Produkcja oparta na starych maszynach odbywała się nawet po elektryfikacji w roku 1959.  Wówczas to koło wodne zasilane było silnikiem elektrycznym służącym do dziś. W roku 1967 produkcja została wstrzymana a obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Obecnie muzeum z działającą kuźnią i większością zabytkowych urządzeń oraz kołem wodnym można zwiedzać przez cały rok a patronat nad Malenieckim Muzeum trzyma Politechnika Śląska.



Sielpia okolice

 

Sielpia okolice

 

Sielpia okolice. Maleniec

STARA KUŹNICA

 

Stara Kuźnica położona jest nad niedużą rzeką "Młynkowską" i oddalona jest od letniska Sielpia o 20 km. Przez miejscowość przebiega niebieski szlak turystyczny do miejscowości Kuźniaki i czerwony szlak rowerowy do Sielpi Wielkiej. Pierwsze wzmianki o działającej tutaj kuźni są datowane na XVII wiek. W tej malowniczo zlokalizowanej wiosce znajduje się (doskonale tak zachowany i jedyny w Polsce) XIX wieczny drewniany budynek kuźni której działające tam urządzenia (duży młot naciskowy z 1 połowy XIX wieku, zabytkowa dmuchawa - "miechy skrzynkowe") napędzane były wodą skierowaną odpowiednimi kanałami na dwa drewniane koła wodne.


Sielpia okolice - Stara Kuźnica

 

Sielpia okolice - Stara Kuźnica

 

Stara Kuznica

 

Sielpia okolice - Stara Kuźnica

 

Obecnie możemy podziwiać urządzenia piętrzące wodę a kierując strumień rzeczny na koło można uruchomić wciąż działające maszyny. Wśród eksponatów można zobaczyć tutaj też szereg drobnego sprzętu z tamtego okresu: obcęgi, nożyce do cięcia blachy czy szczypce. Kuźnia działała do 1957 roku produkując: kosy, lemiesze do pługów, łopaty, siekierki, haki i różnego rodzaju okucia. Kuźnia z infrastrukturą jest obecnie filią warszawskiego Muzeum Techniki.

 

Sielpia okolice

 

Kuźnię udostępnia do zwiedzania mieszkający obok opiekun obiektu. W latach 80 XX w. w wyniku uregulowania podmokłego terenu powstał w pobliżu starej kuźni 2,1 hektarowy zbiornik wodny.

 

Sielpia okolice


Teraz zalew jest chętnie odwiedzanym miejscem przez wędkarzy a wybudowane przy zalewie altanki z przygotowanym miejscem na ognisko zachęcają turystów do weekendowego przyjazdu i wypoczynku.

 

Sielpia okolice

 

Sielpia okolice

 

 

KOŃSKIE